Skillnader – layout och design

För den som inte är särskilt insatt och kanske helt enkelt novis med att hålla på med att göra hemsidor och vad det innebär. Vet inte vad det är för skillnad mellan en design och layout. Det är inte så konstigt att du kanske känner dig förvillad och tror att det är samma sak, mycket tack vare brukar förekomma när det pratas om en webbsidas utseende.

Layout

En layout kan enklas förklaras som en webbsidas skelett. Den håller uppe hela webbplatsen. Layouten gör att alla olika delar placeras där de hemma på webbsidan. Till exempel att ha en logotyp i toppen eller att ha menyn till höger är som styr hur layouten ska se ut. Eller ett annat exempel så ser det ut att logotypen finns längs ner på sidan och menyn till vänster. Även om att det sista exemplet inte är det ultimata men det visar i alla fall på två sätt hur en layout kan se ut.
I exemplen du läste precis har några huvudelement blivit berörda. Det är så en layout innehåller av alla element oavsett storleken. Det kan vara att var du ska lägga en bild – till höger eller vänster, och så vidare.
Wireframes
Wireframes det är ett sätt att snabba upp ditt arbete med att skapa en layout. Att göra det är att göra det mer visuellt tydligt och du kan snabbt upptäcka brister utan att ens behöva lägga till någon design. Ett bra exempel på ett sådant verktyg är Mockenbird. Mockenbird guidar dig fram precis hur du ska göra.
En bra layout talar för sig själv
När någon besöker din hemsida eller förövrigt alla sidor på nätet, så stannar en användare sig

kvar i snitt 4 sekunder på en webbsida. Då gäller det under denna korta tid att låta besökaren snabbt hitta det hon/han letar efter. Layouten är viktigare än designen för just detta. Det kan spela roll om menyn ligger på toppen, till höger eller vänster.
Något som också är viktigt att tänka på är att var du lägger annonser. Layouten är många gånger den avgörande faktorn för om en annons ska inbringa pengar eller inte.

Design

När layouten, delarnas placering, väl är på plats där du vill ha dem. Då är det dags att ägna sig åt designen. Designen betyder vilka färger och former du ska ha på din webbsida. För att de ska bli enkelt att förstå, är att det blir webbsidans klädsel. Då är det dags att prata om – textfärg. Typsnitt, bakgrundsfärger och hela webbplatsens färgprofil, är alla en del av designen.
Hålla isär layout och design
De som inte tänker på att hålla isär och ha en separat layout och design, annars finns det risk att du sitter och funderar på hur du vill ha de visuella delarna på din webbsida, utan att först ha fixat din layout. Detta kan ta mycket onödig tid och energi som du skulle kunnat lägga på annat. Det värsta scenariot är att det kan innebära att du måste göra om hela ditt arbete med webbsidan om inte du har tänkt till angående layouten och designen innan.
En god design är lätt för ögonen att förstå.
Att till exempel ha en för liten text, för dåliga kontraster eller helt fel fokus är några exempel som tillhör bland de vanligaste misstagen du kan göra.
Se därför till att ha:
En text som är lätt att läsa för alla besökare, även de med dålig syn.
Ha en bra kontrast, annars kan texten försvinna på visa skärmar.
Ha rätt fokus – se till att besökarna ser rätt saker från början som de fäster blicken på. Det gäller att de till exempel inte fäster blicken på menyn det allra första de gör. Det är innehållet som ska vara i fokus.

Att ha åtanken

Det som lätt händer när någon skapar en webbsida för första gången är att de bladar ihop layouten med designen. Vilket innebär att det kan bli riktigt tokigt och fel om du inte tänker dig för. Det är mycket viktigt att layouten stämmer. För annars kan det innebära en massa extra arbete för att ändra den. Om designen däremot behöver ändras är det inte alls lika stort arbete, så länge som inte designen gör att layouten också måste ändras.
Tips! Är att i första hand att se till att layouten är rätt från början. Därefter skapa designen. Om arbetet görs av till exempel av oss på Morgan Wahlin Layout är det viktigt för dig att tala om hur du vill ha din layout. Vet du inte kommer vi fram med förslag till dig.
Sammanfattningsvis
Bygg layouten först och designen i andra hand. Detta eftersom en webbsida egentligen rent funktionellt fungerar utan att ha en design. Designen är webbsidans kläder och har ett syfte att med sitt visuella intryck locka och pocka besökarna via layouten att ta sig till den information personen söker efter.