Tips för layout

Besökaren tittar först och främst där det är rött!

Det är aldrig lätt att göra en webbsida, speciellt om du är nybörjare. Här kommer lite tips på vad du kan tänka på när du ska skapa en hemsida och då börja med en layout.
Rensa
Ett av de vanligaste felet du kan göra är att inte rensa bort all den onödiga information som du tror behöver vara med på webbsidan och i layouten. Det kan vara lätt att tror att – det och det måste jag ha med och så vidare. Men då blir risken att det finns för mycket information och det blir för rörigt för besökaren när denna ska försöka få en överskådlig blick. Då är det bättre att ha lite tomma ytor på sidan.
Det kan vara svårt att börja rensa. Du kommer behöva rensa i omgångar. Men börja med allt du tror att du måste ha med, ta sedan bort hälften. Därefter så rensar du bort som bara ett fåtal besökare kan vara intresserade av.
Efter det hittar du ett tema eller en grundtanke. Som exempelvis är att saker är runda eller de syftar på ett ordspråk och så vidare. Ta sedan bort allt som inte följer temat eller grundtanken. Därefter ber du någon utomstående ta en titt på det du har kvar, för att eventuellt rensa bort ännu mer.
För att sedan gå genom det som är kvar, och slå ihop så många element som är möjligt. Det kan vara till exempel att sätta ihop två meningar till en, välj en bild som säger samma sak som de två du har. Renodla texten och ha ett teckensnitt istället för flera.
Denna process tar tid. När du tror att du är klar, börja om från början. Du kan inte få för mycket tomrum eller för lite virr varr. När detta är gjort så är rensningen klar.

Placering

Att placera texter och bilder med mera har stor

betydelse. Det har till och med gjort forskning på vart människorna sätter sin blick någonstans när de börja titta på en webbsida. När du gör en layout är det en viktig information du behöver veta. För att fånga dina besökare till din webbsida.
Till exempel som tidningarna arbetar också medvetet med detta. Genom att placera något över vecket på framsidan, som ger en signal att tidningen har något viktigt att säga. Sedan tenderar folk att titta på högersidan först.
Därför kan det vara svårt att veta var du ska placera vilka saker var på webbsidan. Ett tips är att placera saker som pekar neråt, för att få besökaren att läsa vidare. Som exempelvis att du lovar något i en text första mening eller stycke. Ett bra exempel på detta är att använda sig av ordet – äntligen för det blir en intresseväckare.
Andra intresseväckare är att dun kanske använder dig av pilar, pekande finger med mera. Det gäller inte ha för många sådana eftersom det kan bli rörigt. Men ordningen vänster, höger neråt, fungerar alldeles utmärkt. Något som du bör ha i åtanken är att lägga in siffror. Ett perfekt sådant exempel är att lägga in en siffra i titeln. Detta väcker intresse!
Eller påbörja något i början. Så som att du ställer en fråga. Vilket gör att besökaren kommer att leta efter svaret. Gör ett kontroversiellt påstående överst, för att ge en förklaring nederst. Använda gärna bilder som visar vilket håll besökaren ska titta eller rent av en rörelse. Då har du fångat besökarens blick.

Tips med bilder


Konsten at beskära
Bilder
Hur du använder dig av bilder är något du bör tänka på. Till exempel att du ibland måste beskära bilder för att inte besökarens blick hamnar på fel ställe och på så vis får en fel uppfattning eller information. Det är viktigt att låta besökaren på din webbsida får använda sig av sin fantasi och tänka på vad som inte finns med i bilden.
Det sägs att en bild säger mer än tusen ord. Vilket kan stämma till en viss del. Att beskära en bild gör att du fokuserar besökaren blick på vad som är viktigt och förhoppningsvis skapa en känsla. Genom att till exempel ta bort ögonen på en bild.
Det är viktigt att du har lite hum om hur du ska kunna förbättra bilder.
Runda kanterna
Har du ett föremål, som till exempel en knapp eller en platta med text, är det nästan aldrig så att kanten slutar med en 90 graders vinkel. Utan det brukar finna en viss lutning eller så kröker sig kanten.
Detta kallas för – fasning (bevel) och kan ge riktigt spännande och häftiga effekter. Som ett exempel kan du göra att bokstäver sticker ut från skärmen och kanske med en snygg skugga, så blir det nästan som en relief.
På snedden
Allt i layouten behöver inte vara rakt upp och ner till, det vill säga vertikalt. Du kan därför vända och vrida på texterna, vilket gör dem mer levande. Snedställer du bilder, blir resultatet mer en produkt som utstrålar energi. Men detta gäller bara några enstaka objekt i layouten, annars blir det lätt rörigt.
Gör du en kombination med runa kanter och på snedden gör att bilden får mer liv, än att lägga den rakt. Vilket gör att webbsidan får ett levande perspektiv.

Skuggor

När du har valt en bild eller andra objekt kan

du lägga skuggor bakom, gärna då neråt till vänster eller rakt ner. Skuggor är nämligen något alla känner till och är vana med ifrån verkligheten, du tänker inte på dem helt enkelt.
Genom att lägga till skugga få det du håller på med en lite touch av en lätt tredimensionell anstrykning. Vilket gör att bilden kan poppa och sticka ut.
Förstör bilderna eller texten
Det är bra att inte allt är så perfekt. Genom att bilden ser annorlunda ut, som att du river sidorna precis som en skattkarta till exempel, gör att besökaren kommer vilja veta mer. Eller att du kanske ”suddar” bort några bokstäver från texten eller består av imperfekta kritstreck. På så vis ger du intrycket av ett tredimensionellt synintryck genom att så kallat förstöra texterna och bilderna. Perfekt sätt att göra en intresseväckare.
Ny form
Det vanligaste sättet att presentera någon text eller bild i layoutsammanhang är det är fyrkantigt. Genom att bryta det mönstret kommer att upplevas som mer spännande för besökaren på webbsidan. Det räcker till exempel att runda hörnen och vips har du ett helt nytt liv i din text eller bild.
Är du fortfarande osäker på hur du ska göra en layout efter att ha läst våra tips. Vi hjälper dig mer än gärna för att du ska komma igång eller så gör vi här på Morgan Wahlin Layout allt – från början till slut, åt dig. Kontakta oss för information eller om du har frågor.